Ciderresa hösten 2014

Ciderfrämjandet kunde, med stort stöd från Region Skånes Miljövårdsfond, åka på besök hos sex ciderproducenter i Calvadosområdet i Normandie, i november 2014.

Du kan ta del av det vi fick veta om producenterna, deras förutsättningar och framställningsmetoder i våra reseanteckningar som du hittar här.