Kan man bli medlem?

Du är välkommen som medlem, oavsett om du vill ta aktiv del i utvecklingsarbetet eller visa oss ditt stöd genom ditt medlemskap. Föreningens arbete kommer att ske i hög grad praktiskt och vi satsar inte på regelbundna medlemsbrev eller liknande. Vår hemsida kommer att spegla utvecklingsarbetet och på vår Facebooksida kan du se litet kortare nyheter och gärna ta upp frågor kring cider.

Medlemskap kostar 100:- per år och du kan använda vårt plusgiro för inbetalning, pg 69 63 13-6. Skriv gärna även din e-postadress på inbetalningen, så att vi kan nå dig enkelt.