Vad gör vi just nu?

Under sommaren 2017 hade Ciderfrämjandet årsmöte i Södra Rörum. Styrelsen förändrades något (vi fick en suppleant som meriterats vid Cider-SM 2017) och vi diskuterade verksamhet såsom kunskapsutbyte via vår grupp Ciderhantverkare (på Facebook), kontakt med nya svenska cidermakare och nya studieresor.

Vi samarbetar med Spritmuseum och cidergrossisterna Riktig Cider för att arrangera SM i Hantverkscider och hantverkscidermässa i juni 2018.

År 2014 började vi inventera äldre äppelträd i betesmarker i Mellanskåne för att hitta äpplen med smakkvaliteter som kan lämpa sig för ciderproduktion. Inventeringen fortgår på ideell basis, men nu har vi också ansökt till Riksantikvarieämbete om att göra en mer utförlig inventering där vi också intervjuar människor om träden, frukten och om det gjorts dryck.

Liknande inventeringar av äldre äppelträd gjordes i Stockholms skärgård och på Söderåsen, Skåne under hösten 2015. Vi uppmanar alla medlemmar att göra detsamma i sina närområden eftersom en kan hitta väldigt intressanta smaker som beska och fadda/söta, vilka även återfinns hos engelska och franska cideräpplen.

För två år sedan beställdes cideräppelträd från Danmark varför det bland medlemmarna nu finns ett trettiotal olika sorter av engelska och franska cideräppelsorter. Broxwood Foxwhelp, Dabinette och Tremletts Bitter är några av sorterna. För att välja sorter hade vi bra hjälp av denna guide http://www.cider.org.uk/appledat.htm

Under vintern 2016-2017 har vi forskat fram material kring ciderns  historia i Sverige. Arkeologer har hittat förkolnade äpplen från stenåldern och i Norge finns en vikingagrav med äpplen i en träspann.

Cider är en kunglig dryck på 1200- och 1300-talen och omtalas i Erikskrönikan och andra kungakrönikor. Skriftliga källor från 1500- och 1600-talen nämner i förbigående att allmogen tillverkar cider av äpplen från vildaplar. I kokböcker och artiklar om jordbrukets utveckling har vi hittat recept och goda råd kring cider, både från 1700- och 1800-talen såväl som från tidigt 1900-tal. Läs mer om ciderhistoria i Sverige.