Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol25/ba/lmwn7zxfver3wn3/ciderframjandet.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Vad gör vi just nu? – Svenska Ciderfrämjandet

Vad gör vi just nu?

Definitionen av hantverkscider uppdaterar vi i syfte att underlätta för konsumenter som vill ha cider gjord på juice och must från frukt. Du hittar vår definition av hantverkscider här. I kontrast till de 15% juice som nu är den lagstadgade miniminivån i Livsmedelsverkets föreskrifter om cider.

Vi samarbetar med Spritmuseum och cidergrossisterna Riktig Cider för att årligen arrangera SM i hantverkscider. Tid och plats för SM i hantverkscider 2022 hittar du här (anmälan och inlämning fram till 30 oktober, prisutdelning i Malmö 19 november).

Studiebesök hos olika ciderproducenter arrangerar vi, både i odlingar och bland pressar och jäskärl. Här är några av de vi besökt:

  • Dryg Ciders odlingar av cideräpplen utanför Malmö
  • Ciderproducenten Fruktstereo i Malmö
  • MarkCider utanför Oskarshamn som har odlingar av både cideräppelträd och perrypäron samt ett cideri
  • Glömda Äpplen i Göteborgstrakten
  • Ciderproducenter i Calvadosområdet i Normandie. Läs reserapporten här

Träffar med medlemmarna där vi smakar varandras cider och gör andra ciderrelaterade saker, såsom vildäppelplockning på Gotland.

Facebooksidan är vi aktiva med att svara på frågor samt inspirera och dela information om cider i Sverige och på andra håll i världen.

Vi samarbetar med Eldrimner runt ett antal branschfrågor för att underlätta för hantverkscidermakare i Sverige.

År 2014 började vi inventera äldre äppelträd i betesmarker för att hitta äpplen med smakkvaliteter som kan lämpa sig för ciderproduktion. Vi har hjälpt kulturreservatet Stensjö by att inventera utmarksäpple. Av 50 inventerade träd återfanns 3-4 lämpade att göra cider på.

Vi uppmanar alla medlemmar att göra detsamma i sina närområden. Det går att hitta intressanta smakkomponenter som beska och fadda/söta, vilka även återfinns hos engelska och franska cideräpplen.

År 2015 beställdes cideräppelträd från Danmark varför det bland medlemmarna nu finns ett trettiotal olika sorter av engelska och franska cideräppelsorter. Broxwood Foxwhelp, Dabinette och Tremletts Bitter är några av sorterna. Ympris delas mellan medlemmarna. För att välja sorter hade vi bra hjälp av denna guide http://www.cider.org.uk/appledat.htm

Under vintern 2016-2017 forskade vi fram material kring ciderns  historia i Sverige. Arkeologer har hittat förkolnade äpplen från stenåldern och i Norge finns en vikingagrav med äpplen i en träspann.

Cider är en kunglig dryck på 1200- och 1300-talen och omtalas i Erikskrönikan och andra kungakrönikor. Skriftliga källor från 1500- och 1600-talen nämner i förbigående att allmogen tillverkar cider av äpplen från vildaplar. I kokböcker och artiklar om jordbrukets utveckling har vi hittat recept och goda råd kring cider, både från 1700- och 1800-talen såväl som från tidigt 1900-tal. Läs mer om ciderhistoria i Sverige.