Vad är hantverkscider?

Vi har arbetat fram en definition för svensk hantverksmässigt tillverkad cider. Så här ser den ut:

Definition av svensk hantverksmässig cider (beslutad 2022-07-25)

  • Minst 95% ska vara äpple- eller päronmust. Om minst 50% är päron så får den kallas ”päroncider”.
  • Övriga 5 volymprocent får vara med/av örter, bär, frukt, blommor eller kryddor om det framgår på etiketten.
  • Juicekoncentrat framställd hos producenten eller lokalt genom frysning eller upphettning är tillåten som ingrediens.
  • Vatten får inte tillsättas.
  • Alkoholen får enbart härröra från fermentering av ovan nämnda råvaror, förutom den alkohol som bildas vid flaskjäsning efter tillsats av socker för produktion av kolsyra.
  • Socker får tillsättas enbart för flaskjäsning.
  • Svavel får tillsättas.

Definitionen anger minimikraven och uppmuntrar enskilda producenter att i manifestets anda utveckla  nytänkande och innovation i sina unika produkter.