Vad är hantverkscider?

Vi har arbetat fram en definition för svensk hantverksmässigt tillverkad cider. Så här ser den ut:

Definition av svensk hantverksmässig cider (rev 150314)

All must som skall jäsas får endast komma från nypressade och svenskodlade äpplen, och ej vara gjord av koncentrat.

Lägsta halt av råsaft i färdig ciderprodukt skall vara 85 procent.

Produktionen ska följa alla relevanta lagar gällande i Sverige och tillverkaren skall ha ett robust kvalitetssäkringssystem.

Övriga begränsningar:

a. Endast dricksvatten får användas för spädning efter avslutad jäsning.
b. Endast rör- och/eller betsocker, honung och/eller koncentrat av äppel-/päronmust får användas för att öka sötman i slutprodukten och alla justeringar måste göras efter avslutad jäsning.
c. Endast äppelsyra får användas för att justera syrahalten under processen.
d. Som konserveringsmedel får endast svaveldioxid eller dess salter användas.
e. Inga konstgjorda färgämnen eller smakämnen får användas.
f. Inga konstgjorda sötningsmedel får användas om det inte rör sig om specialtillverkning för diabetiker och då skall detta anges på etiketten
g. Sötning (chaptalisering) med rör/betsocker, honung eller koncentrerad must av svenskodlade äpplen kan tillåtas under år med lågt sockerinnehåll i frukten beroende på dåliga växtbetingelser. Tillsats enligt ovan måste motiveras och dokumenteras.
h. Frysfraktionering får användas.

Definitionen anger minimikraven och uppmuntrar enskilda producenter att i manifestets anda utveckla  nytänkande och innovation i sina unika produkter.